על העמותה

צוות:

בארגון פעילות 22 נשים ועוד 5 גברים בנוסף יש מעגל רחב יותר של מתנדבים כולל מתנדבים בשנת שירות. הנשים שלקוחות חלק בפעילות העמותה רואות עצמן מזוהות עם הארגון ותורמות מזמנן לקידום יוזמות שונות, כולן תושבות שגב שלום והישובים הלא מוכרים בסביבת שגב שלום.

שותפים

אנו פועלים בשיתוף פעולה עם ארגוני נשים ערביות בנגב ועם ארגונים נוספים.

איך אפשר לסייע לנו?

כל תרומה תסייע לנו בפעילויות השונות: רכישת ציוד, שעות הדרכה של מרצים / מדריכים מבחוץ, הסעות והתפעול השוטף של העמותה.

עמותת "נשים בדואיות למען עצמן" הוקמה ביישוב שגב שלום בשנת 2008, וכוללת נשים צעירות ומבוגרות, המאמינות ששינוי החברה יכול להתחיל משינוי מעמד הנשים ופעולה למען עצמן ולמען החברה שבה הן חיות.אנו מאמינות שהאישה הערבייה בנגב יכולה לשים את עצמה במרכז החיים ולבטא את היכולות האישיות שלה מבלי להיות תלויה תמיד בתמיכתם של גורמים חיצוניים.

האישה הערבייה בנגב תטביע חותמת אישית על החברה בה היא חייה, תשמיע קולה ותהיה משמעותית ובעלת יכולת השפעה.
העמותה שלנו קמה על רקע המצוקה והמצב הקשה של המגזר הבדואי ובפרט מצבן של הנשים אשר מתמודדות גם עם קשיים בחברה הבדואית וגם עם קשיים בחברה בכלל.
לאישה הבדואית חסרים כלים להתמודד עם הבעיות שלהן בחברה. בנוסף, אנו מאמינות כי לקבוצה יש יותר כוח מאשר לאישה אחת לבדה. אנו מאמינות שאפשר לעשות הרבה למען המגזר שלנו, ורוצות להתחיל את השינוי מבפנים, מאיתנו הנשים ואחר כך נוכל להשפיע גם כלפי חוץ.

מטרות העמותה:

מעורבות נשים בקהילה וחיזוק הקול הנשי בקרב החברה הבדואי.
הכשרת מנהיגות מובילות מתוך הקהילה של הנשים הבדואית.
קידום יוזמות לפיתוח מקומות תעסוקה לנשים.
טיפוח אוכלוסיית הגיל הרך תוך כדי מעורבות האמהות.
שימור המורשת והאמנות הבדואיות תוך דגש על חיבור בין הדורות.

אסטרטגיות הפעולה:

כדי לחזק את הקול הנשי חשוב לנו לעבוד עם כל אוכלוסיית הנשים בקהילה, עם כל הגילאים, כולל עבודה של אמהות וילדים.

חיזוק אמהות צעירות – אמהות רבות מתקשות בסוגיות שונות הנוגעות לגידול ילדיהן, מתן כלים להתמודד עם בעיות שונות בגידול הילדים ויחזק את מקומן בחברה.
עבודה עם אמהות ונערות ליצירת חיבור בין אישי וחיבור למורשת התרבותית בדרך של יצירה משותפת וחווייתית – חיזוק הקשר של הנערה עם אמה – יאפשר לנערה להשמיע את קולה בחיי משפחה והקהילה
הכשרות מקצועיות לנשים – הרעיון בא לתת מענה לצורך של נשים להשתלב במעגל העבודה במקצועות שיאפשרו להן עבודה בשעות גמישות ובסמוך לבית על מנת שיוכלו גם לשמור על חיי משפחה תקינים.
להגיע לאמהות דרך הילדים – העשרה לימודית וחברתית לילדי בי"ס – לילדים אין פעילות אחה"צ ולא נוצרים קשרים חברתיים ביניהם. הפרויקט נועד כדי לחזק את השייכות לקהילה ולעודד אותם להיות בעלי יוזמה ורצון להשפיע על הקהילה שלהם. ברגע שהילד נמצא במסגרת שמחזקת אותו, נוצרים גם קשרים עם האמהות .
גיוס אבות נציגים מכל המשפחות שיתמכו ויעודדו את הנשים לקחת חלק בפעילות העמותה.

לעמותה מבנה בשגב שלום ששופץ לאחרונה.